Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет П.В. Енгельгардта

Тарас Шевченко. Портрет П.В.…

Т.Г.Шевченко. Портрет П.В. Енгельгардта. 1833. [С.-Петербург].
Брістольський папір, акварель. 10,3 × 8,4 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-857.

Ліворуч унизу аквареллю авторські дата і підпис: 1833. Шевченко.

Портрет П.В. Енгельгардта – найраніший з відомих акварельних творів Шевченка, виконаний у жанрі поширеного на той час акварельного портрета-мініатюри. Енгельгардт Павло Васильович (1798 – 1849) – поміщик, кріпаком якого був Шевченко.

Як портрет Енгельгардта введений до наукового обігу О.П. Новицьким на підставі свідчень І.Є. Цвєткова (тодішнього власника портрета), до якого, у свою чергу, з цією легендою міг потрапити від Василя Павловича Енгельгардта (сина портретованого) [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – С. 40. – № 38]. Атрибуція підтвердилася завдяки зіставленню з іншим достеменним зображенням П.В. Енгельгардта [Исторический вестник. – 1911. – № 5. – С. 537], що розвіяло висловлюваний у кількох джерелах сумнів щодо особи портретованого [Каталог малярської творчості Т.Г. Шевченка, експонованої в Галереї. – X., 1934. – С. 14; Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник. – К., 1941. – С. 17; Бутник-Сіверський Б.С. Про вивчення малярської спадщини Т.Г. Шевченка у зв’язку з підготовкою видання його творів // Вісник АН УРСР. – 1953.- № 6.- С. 11].

Вперше репродуковано 1925 р. (у виданні техніку помилково означено як «олівець») [Шевченко та його доба: Збірник перший. – [К.], 1925. – Між с. 20 – 21].

Місця зберігання: родина Енгельгардтів; на поч. 1910-х – у І.Є. Цвєткова; з 1924 – Державна Третьяковська галерея (Москва); з 1929 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1940 – Центральний музей Т.Г. Шевченка (Київ); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1939. Київ. Ювілейна Шевченківська виставка [Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник. – С. 17. – № 82];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 7];

1985. Київ. Музей історії Києва. Шевченко-портретист (без каталогу).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 16 – 17 (зображення), с. 356 (примітки).