Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Панна сотниківна та інші ескізи

Тарас Шевченко. Панна сотниківна та…

Т.Г.Шевченко. Панна сотниківна. Ескіз. Рука з пістолем. Етюд ілюстрації «Арешт Пугачова» до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Інші етюди та начерки. [1841 – 1842. С.-Петербург]. Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см. Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «Арешт Пугачова». «Суворов відправляє Пугачова до Москви». Ескізи ілюстрацій до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Інші начерки.

Рисунки виконано на аркуші 2 Альбому 1840 – 1844 рр.

Праворуч угорі та внизу позначено чорнилом: 2 (номер альбомного аркуша та сторінки).

Аркуш заповнено різними за призначенням зображеннями. Майже весь простір сторінки займає легкий ескіз «Панна сотниківна» (є більш завершений ескіз). Поверх ескізу виконано дванадцять начерків та етюдів, один із них призначався для ілюстрування «Історії Суворова». У лівому нижньому куті погрудне зображення чоловіка у профіль та напис олівцем: Кумъ Кулинскій.

Датується орієнтовно 1841 – 1842 рр. відповідно до часу, коли Шевченко працював над картиною «Панна сотниківна» та ілюстраціями до «Історії Суворова».

Аркуш із переліком усіх начерків уперше згадується 1886 р. В.П. Горленком [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 404].

Вперше описано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 3. – № 2. – Табл. 132.].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 – надійшов до В.В. Тартуського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 156 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 440 (примітки).

Додаткові зображення