Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Арешт Пугачова. Ескізи

Арешт Пугачова. Ескізи

Т.Г.Шевченко. Арешт Пугачова. Суворов відправляє Пугачова до Москви. Ескізи ілюстрацій до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Інші начерки. [1841, кінець – 1842, початок. С.-Петербург].
Папір, олівець, туш, перо. 17,6 × 26,5 см.
Відділ рукописів та текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «Панна сотниківна». Ескіз. «Рука з пістолем». Етюд ілюстрації «Арешт Пугачова» до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Інші етюди та начерки.

Рисунки виконано на звороті аркуша 2 Альбому 1840 – 1844 рр. Ліворуч унизу на аркуші позначено: 3 (номер альбомної сторінки).

Аркуш заповнено різними за призначенням зображеннями. У верхній частині два детально опрацьовані ескізи до ілюстрацій – «Арешт Пугачова» та «Суворов відправляє Пугачова до Москви». У нижній – начерк постаті чоловіка, що лежить з книжкою (подібний начерк), легкий начерк руки з пістолем та начерк чоловічої постаті. Під ескізом «Суворов відправляє Пугачова до Москви» напис олівцем рукою М.О. Полевого: въ ботфортахъ. Це зауваження художник врахував у завершеному малюнку.

Датуються за часом роботи над ілюструванням першого випуску «Історії Суворова» у кінці 1841 – на початку 1842 р.

Вперше згадано В.П. Горленком 1886 р. [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 404]

Вперше репродуковано 1911 р. з назвою «Наброски» на поштовій картці, виданій товариством «Образование».

Описано та репродуковано 1914 р. О.П. Новицьким [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – С. 74. – №544. – Табл. 51].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 – надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.О. Судак

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 278 – 279 (зображення), с. 440 – 441 (примітки).

Додаткові зображення