Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автопортрет у шапці та кожусі, 1860 р.

Тарас Шевченко. Автопортрет у шапці та…

Т.Г.Шевченко. Автопортрет у шапці та кожусі. [СПб.]. [Не пізніше 4.ХІІ] 1860. Папір, офорт 22.8 × 17.8; 23.3 × 18.4; (42.3 × 31.3 см).

Зліва внизу травленим штрихом авторська дата і підпис: 1860 || Т. Шевченко. Нижче під портретом вигравірувана монограма: Ш

Портрет виконано за фотографією Деньєра 1858 р., два примірники якої зберігаються у фондах Державного музею Т. Г. Шевченка АН УРСР (Київ) (інв. № ф – 71 і ф – 75).

У списку Честахівського (№ 46) зазначено про виконання Шевченком даного автопортрета за паризькою літографією.

К. Ф. Юнге, яка добре знала Шевченка, вважала цей портрет найкращим і найподібнішим з усіх тогочасних портретів Шевченка (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 80, № 629).

В Державній публічній бібліотеці ім. В. І. Леніна у Москві зберігається примірник цього ж офорта з авторським дарчим написом: Александры Ивановны Гулак-Артемовской на память 4 декабря 1860 года (И. Айзеншток, Судьба литературного наследства Т. Шевченко, «Литературное наследство», М., 1935, № 19 – 20, стор. 483), що й є підставою для уточнення дати виконання даного портрета.

В фондах Державного музею Т. Г. Шевченка АН УРСР (Київ) зберігаються два відтиски цього ж офорта попередніх станів (інв. № г – 219, г – 764) та аналогічний до описаного тут завершеного портрета відтиск з автографами віршів Шевченка «Поставлю хаточку, садочок» і «Чи не покинуть нам, небого» (інв. № г – 1537).

Попередні місця збереження описаного тут примірника: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 462, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1911 р. один з примірників цього офорта експонувався на виставці художніх творів Т. Шевченка в Києві (Каталог, стор. 16).

Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 864.

В. Я. Ткаченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 62 (зображення), с. 38 – 39 (примітки).