Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Укріплення Кос-Арал взимку (2)

Тарас Шевченко. Укріплення Koc-Арал…

Т.Г.Шевченко. Укріплення Кос-Арал взимку. Папір, сепія, білило (15,9 × 30,7 см). [Кос-Арал]. [Не раніше 20.ХІ 1848 – 2.IV 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 759.

Під малюнком, наклеєним на альбомному аркуші чорнилом (можливо, рукою О. М. Бутакової) напис: Укрепленіе Косъ-Аралъ, где зимовали А. И. Бутаковъ и Т. Г. Шевченко, въ 1848 г. (работы Шевченко).

На звороті альбомного аркуша по лівому краю олівцем рукою С. Глазенапа напис і підпис: Изъ альбома А. И. Бутакова. С. Глазенапъ.

Зліва, на передньому плані малюнка, – будівля, в якій зимував О. І. Бутаков на Кос-Аралі.

Про зимівлю в цьому укріпленні Бутаков писав в листі до рідних від 3 жовтня 1848 р.:

«Зиму я проживу здесь, на острове Кос-Арал (в устье Сыр-Дарьи), в весьма небольшом дворце, сооруженном среди маленькой крепостцы с 4 орудиями, что достаточно для удержания в решпекте всей Хивинской армии» [Л. С. Берг, Очерки по истории русских географических открытий, М. – Л., 1949, стор. 206].

На цей же сюжет див. № 35. Внутрішній вигляд цього ж будинку див. № 41.

З цього малюнка є офорт роботи О. М. Бутакової [див. Д. А. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв., СПб., 1895, стор. 90]. Офорт зберігається в Державному музеї Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 1108.

Попередні місця збереження: власність Бутакових, Глазенапів, С. П. Яремича, Київський міський музей, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ.

На звороті начерк цього ж укріплення (див. № 176).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 36 (зображення), с. 22 (примітки).