Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ак-Тумсук

Тарас Шевченко. Ак-Тумсук

Т.Г.Шевченко. Ак-Тумсук. Тонований папір, олівець (15,7 × 29,4 см). Ак-Тумсук. [3.VIII 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 481.

Справа внизу олівцем рукою Шевченка напис: акъ-тумъ-сукъ. 15. Під ним написано і закреслено: кими киль мугуръ. Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 72.

Мис Ак-Тумсук, Джаман-Мурун, або Ак-Тумсик (що означає «білий мис»), знаходиться на західному березі Аральського моря; нині – Кара-Калпакської АРСР.

Датується часом перебування експедиції біля миса Ак-Тумсук [див. «Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 47].

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 244, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 187 (зображення), с. 64 (примітки).