Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Укріплення Кос-Арал взимку

Тарас Шевченко. Укріплення Koc-Арал…

Т.Г.Шевченко. Укріплення Кос-Арал взимку. Папір, сепія (15,9 × 30,2 см). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 – 2.IV 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 452.

На передньому плані, очевидно, та джуламійка, в якій Шевченко провів зиму на Кос-Аралі. Біля неї – собака, зображення якої див. також № 33, 62.

Початкова дата визначена часом прибуття експедиції на Кос-Арал, кінцева – за доповідною запискою Бутакова В. П. Обручеву про те, що навесні 1849 р. ріки скресли 2 квітня: «Зимою [Сыр-Дарья] покрывается льдом, достаточно толстым для перевозки значительных тяжестей. В зиму 1848 – 49 г. лед простоял с 27 ноября до 2 апреля, а речные заливы и озерки замерзли еще 22 октября» [ДПБ, відділ рукописів, ф. I, 1186].

На цей же сюжет див. № 36.

У літературі зустрічається під назвами: «Оселя на березі моря» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 57, № 255]; «Селитьба над берегом моря» [Л. Карачевська, Виставка Т. Шевченка, Чернігів, 1930, ч. 2, стор. 19, № 35]; «Поселение над берегом моря; у берега – шхуны» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», Чернигов, 1900, т. II, стор. 178, № 214].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 214, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 35).

На звороті легкий начерк цього ж малюнка олівцем (не репродукується).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 35 (зображення), с. 22 (примітки).