Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Смерть Івана Мазепи. Ескіз

Тарас Шевченко. Смерть Івана Мазепи.…

Т.Г.Шевченко. Смерть Івана Мазепи. За поемою К.Ф. Рилеєва «Войнаровський». Ескіз. [1843, перша половина. С.-Петербург – Україна (?)]. Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см. Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – ескіз до офорта «Судня рада».

Ескіз виконано на аркуші 16 Альбому 1840 – 1844 рр. Праворуч угорі позначено: 16 (номер аркуша); праворуч унизу: 28 (номер альбомної сторінки).

Датується орієнтовно першою половиною 1843 р. відповідно до інших ескізів цього циклу.

Вперше згадано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Карл XII біля умираючого Мазепи» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С. 6. – № 26. – Табл. 150].

Згадується з назвою «Композиція на історичну тему» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 8. – № 183].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 183 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 454 – 455 (примітки).