Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет жінки з локонами

Тарас Шевченко. Портрет жінки з локонами

Т.Г.Шевченко. Портрет жінки з локонами. [1840 – 1842. С.-Петербург]. Папір, олівець. 13,3 × 9,7 см. Національний музей Тараса Шевченка, № г-637.

На звороті вгорі олівцем позначено: 133 × 98; № 411 (номер за каталогом Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського).

Вперше зареєстровано Г.М. Честахівським 1861 р. в описі малюнків Шевченка, що знаходилися в його академічній майстерні, під номером 67 з назвою «Портрет пані з кучерями».

Датується орієнтовно за подібністю до жіночих зображень цих років.

До наукового обігу введено О.О. Русовим 1894 р. з назвою «Панночка в локонах» [Русов А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченка // Киевская старина. – 1894. – № 2. – С. 187].

Вперше репродуковано 1914 р. з назвою «Невідома пані» [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – С. 43. – № 56. – Табл. 13].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

М.А. Корнійчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 249 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 439 (примітки).