Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Натурник. Начерки

Тарас Шевченко. Натурник

Т.Г.Шевченко. Натурник. Етюди до екзаменаційної роботи «Два натурники». [1840, середина грудня. С.-Петербург].
Папір, олівець. 17,7 × 26,5 см.
Відділ рукописів та текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «На лекції І.В. Буяльського з остеології». Зарисовка. Інші начерки.

Етюдні начерки виконано на звороті 25-го аркуша, пізніше вкладеного до Альбому 1840 – 1844 рр. Праворуч унизу чорнилом позначено: 47 (номер альбомної сторінки).

На сторінці – начерки етюдів плечового суглоба, спини натурника та окремо стопи лівої ноги – підготовчі вправи для екзаменаційної роботи «Два натурники», представленої на рисувальному екзамені 24 грудня 1840 р. [Яцюк В. Атрибутування деяких малярських творів Т.Г.Шевченка// Народна творчість та етнографія. – 1984. – № 2. – С. 19 – 20] Підготовчі рисунки зроблено з натурника Степана.

Датуються орієнтовно серединою грудня 1840 р., з урахуванням того, що на виконання екзаменаційного рисунка з натури учням Академії давали два тижні.

Вперше згадано В.П. Горленком 1886 р. [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 404]

Вперше репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Три нариси натурників» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 25. – № 202. – Табл. 132].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

Виставка: 1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевська А. Виставка Т. Шевченка: Провідник. – Чернігів, 1930. – С. 30. – № 10].

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 196 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 430 (примітки).