Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Натурник Степан

Тарас Шевченко. Натурник Степан

Т.Г.Шевченко. Гіпсові зліпки. Натурник Степан. Зарисовки.
[1838, не раніше травня. С.-Петербург]. Папір, олівець. 21,7 × 28,7 см. Національний музей Тараса Шевченка, № г-410.

На звороті – «У натурному класі Академії мистецтв». Зарисовки.

Праворуч угорі позначено чорнилом: 811; олівцем: № 168 (номер за каталогом Чернігівського музею українських старожитностей В.В. Тарновського); ліворуч угорі: 218 × 288.

Начерки виконано на одній із трьох сторінок перегнутого навпіл альбомного аркуша, зареєстрованого 1861 р. Г.М. Честахівським під номером 96 в описі малюнків Шевченка, що знаходилися в його академічній майстерні, із визначенням імені натурника Степана [ВР ІЛ НАНУ, ф. 1, № 459]. Пізніше по лінії перегину аркуш було розрізано.

Рисунки зі зліпків зроблено не раніше травня 1838 р. – часу вступу Шевченка до Академії мистецтв і зарахування до класу гіпсових фігур [Жур П. Шевченківський Петербург. – К., 1972. – С. 51].

До наукового обігу введено 1900 р. [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 173. – № 168]

Вперше прокоментовано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Голова натурника Степана та інші» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С. 28. – № 199. – Табл. 127].

Згадуються з назвою «Голова гіпсової скульптури дитини. Гіпсова рука. Натурщик Степан» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 23. – № 241].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 241 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 423 – 424 (примітки).

Додаткові зображення