Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

На лекції І.В. Буяльського з остеології

Тарас Шевченко. На лекції І.В.…

Т.Г.Шевченко. На лекції І.В. Буяльського з остеології. Зарисовка. Інші начерки. [1841, перша половина. С.-Петербург].
Папір, олівець. 17,7 × 26,5 см.
Відділ рукописів та текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «Натурник». Етюди до екзаменаційної роботи «Два натурники».

Рисунки виконані на 25-му аркуші, пізніше вкладеному до Альбому 1840 – 1844 рр. Праворуч угорі позначено олівцем: 25 (номер аркуша); праворуч унизу чорнилом: 46 (номер альбомної сторінки) та нерозбірливий напис олівцем. Посередині по діагоналі напис олівцем великими літерами: ШОВ.

На рисунку – професор анатомії І.В. Буяльський під час читання лекції з остеології, п’ять учнів сидячи слухають пояснення. На сторінці також – начерки окремих постатей, не пов’язані з основним сюжетом, та чоловічі профілі.

Шевченко 10 січня 1841 р. був зарахований до списку учнів, яким дозволено слухати курс анатомії [Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982. – С. 29 – 32. – № 65]. У донесенні І.В. Буяльського до Правління Академії мистецтв від 26 червня 1841 р. зазначено, що з кінця січня того року ним прочитано курс короткої загальної анатомії та остеології і проведено іспит [РДІА, ф. 789, оп. 1, ч. II, № 2452, арк. 3, 3 звор., 4, 6]. Рисунки, отже, виконані у першій половині 1841 р.

Про лекції Буяльського Шевченко згадував пізніше у повісті «Художник»: «Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского. Он теперь читает остов».

Вперше описано В.П. Горленком з назвою «Сцена університетської лекції» [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 406].

Вперше репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Анатомічний клас» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 7. – № 38. – Табл. 126].

З назвою «Професор Буяльський під час читання лекції з остеології в Академії» згадується 1953 р. у статті Б.С. Бутник-Сіверського [Бутник-Сіверський Б.С. Про вивчення малярської спадщини Т.Г. Шевченка у зв’язку з підготовкою видання його творів // Вісник АН УРСР. – 1953. – № 6. – С. 126]; з назвою «На лекції з анатомії» 1961 р. у ПЗТ [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С 10. – № 195].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 246 – 247 (зображення), с. 434 – 435 (примітки).