Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Одаліска

Тарас Шевченко. Одаліска

Т.Г.Шевченко. Одаліска. 1840. [С.-Петербург].
Папір, акварель, бронза. 18,3 × 20,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-297.

Ліворуч унизу червоною аквареллю авторські підпис і дата: Шевченко. 1840; праворуч чорною фарбою штамп: РМ.

На звороті чорнилом невиразний напис: I Bronzoufu fluy ziu mozigmi treitaj Lauffeit [Одна бронзова рама плоска до завтра п’ятниці. Лауферт (спотвор. нім.)]. За припущенням Б.С. Бутника-Сіверського, напис зроблений київським архітектором і колекціонером Й. Лауфертом (1811 – 1846) [Бутник-Сіверський Б. Про вивчення малярської спадщини Т.Г. Шевченка у зв’язку з підготовкою академічного видання його творів // Вісник Академії наук УРСР. – К., 1953. – № 6. – С. 12].

Твір уперше згаданий 1911 р. із назвою «Спящая женщина» [Каталог Шевченковской выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти. 1861 – 1911. – М., 1911. – С. 8. – № 70 (експонувався в репродукції)]. З назвою «Одаліска» прокоментовано і введено до наукового обігу К.В. Широцьким 1915 р. [Широцький К. Туреччина в картинах Т. Шевченка // Збірник пам’яті Т. Шевченка. – К., 1915. – С. 91 – 94]

Вперше репродуковано з назвою «Сама собі господиня в хаті» у 1925 р. [Шевченко та його доба: Збірник перший. – К., 1925. – Між с. 196 – 197]

У ПЗТ твір уміщено з назвою «Натурщиця» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 1. – С. 12. – № 21].

Місця зберігання: власність М.Д. Резвого; після 1853 – у Д.М. Резвого; з 1912 – у Товаристві заохочування художників; з 1922 – Державний Російський музей (Санкт-Петербург); з 1929 – Чернігівський історичний музей; з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко: Каталог. – Киев, 1964. – С. 6];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Ševčenko: Výstava o životĕ a díle. – [Прага, 1968]. – № 5/1];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 7].

Л.Д. Зінчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 21 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 378 (примітки).