Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Оксана. Ескіз (4)

Тарас Шевченко. Оксана. Ескіз (4)

Т.Г.Шевченко. Оксана. За мотивом поеми «Слепая». Ескіз.
[1841, кінець – 1842, перша половина. С.-Петербург].
Папір, червоний олівець. 18,9 × 15,7 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-670.

Зміст відтвореної сцени, композиція і характер енергійного рисунка великої емоційної напруги близькі до іншого рисунка за мотивом поеми «Слепая».

Датується за часом роботи над драмою «Слепая красавица» (грудень 1841 р.) та поемою «Слепая» (перша половина 1842 р.).

До наукового обігу введено 1900 р. [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 192. – № 424] У праці О.П. Новицького [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – С. 71. – № 501] подано описово: «Під запоною сидить гола жінка». Там само вперше висловлено припущення щодо відповідності епізоду текстові поеми «Слепая».

Аркуш уперше репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – Табл. 139. – № 298].

Місця зберігання: збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

О.Г. Вартанова, І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 273 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 443 (примітки).