Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сліпа з дочкою

Тарас Шевченко. Сліпа з дочкою

Т.Г.Шевченко. Сліпа з дочкою. За мотивом поеми «Слепая».
[1842, не пізніше вересня. С.-Петербург]. Папір, олівець, сепія. 21,4 × 17,8 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-905.

Праворуч унизу штамп: РМ, поруч напис: 8589.

На звороті – «Гілля дуба». Етюд до картини «Катерина».

Малюнок відповідає 41 – 50 рядкам поеми «Слепая»:

«Сидит скорбящая слепая

И псальму грустную поет.

Она поет, а молодая

Дочь несчастливицы моей

Головкой смуглою прильнула

К коленям матери своей,

Тоски не ведая, заснула

Сном непорочной простоты.

В одежде грубой нищеты

Она прекрасна…»

Можливо також, що це попередній малюнок до акварелі «Група сплячих жебрачок» (див. коментар № 251). Є близький за змістом, композицією та деталями антуражу ескіз. Ескізи, пов’язані з іншими епізодами поеми «Слепая», – у додаткових зображеннях.

Датується за часом написання поеми «Слепая» – перша половина 1842 р., а також виконання акварелі «Група сплячих жебрачок», експонованої у вересні 1842 р. на виставці в Академії мистецтв.

Окремі дослідники ставили під сумнів Шевченкове авторство цього малюнка [Антонович Д. Т.Шевченко як маляр // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Варшава; Львів, 1937. – Т. 12. – С. 99 – 101; Білецький П. Місце Шевченка-художника в історії мистецтва // Збірник праць тринадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1965. – С. 188].

Вперше згадано 1934 р. [Каталог малярської творчості Т.Г. Шевченка, експонованої в Галереї. – X., 1934. – С. 24]

Вперше репродуковано 1934 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – К., 1934. – Т. 1. – Між с. 212 – 213]

Місця зберігання: власність Л.М. Жемчужникова; І.М. Терещенка; від Є.М. Терещенко 1917 надійшов до Державного Російського музею (Санкт-Петербург) (зареєстрований 1928); 1932 передано Наркомосу УРСР (зберігався в Історичному музеї ім. Г.С. Сковороди у Харкові); згодом – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1940 – Центральний музей Т.Г. Шевченка (Київ); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставка: 1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко: Каталог. – Киев, 1964. – С. 7].

О.Г. Вартанова, І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 39 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 385 – 386 (примітки).

Додаткові зображення