Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Учні Академії мистецтв. Зарисовки

Тарас Шевченко. Учні Академії…

Т.Г.Шевченко. Учні Академії мистецтв. Зарисовки. Натурник у позі Марсія. Начерк ескізу. Інші начерки. [1839 – 1840, не пізніше 3 квітня. С.-Петербург]. Папір, олівець. 17,8 × 26,3 см. Національний музей Тараса Шевченка, № г-782.

На звороті – «Учень Академії мистецтв перед мольбертом». Зарисовка. «Дівчина молиться перед сном». Ескіз.

Ліворуч позначено олівцем: 177 × 264; праворуч угорі чорнилом: 7.

Рисунки виконані на одній з чотирьох сторінок перегнутого навпіл подвійного альбомного аркуша, зареєстрованого 1861 р. Г.М. Честахівським в описі малюнків, що були в майстерні Шевченка, під номером 50/60 у рубриці «Рисунки Штернберга» [ВР ІЛ НАНУ, ф. 1, № 459]. Пізніше по лінії перегину аркуш було розрізано.

На сторінці – натурні зарисовки двох учнів Академії, праворуч – три начерки ескізів сюжетних композицій, один із них – до олійного етюду «Натурник у позі Марсія».

Мотиви датування – у коментарі до ескіза «Натурник та учень Академії мистецтв».

До наукового обігу введено 1900 р. у каталозі Чернігівського музею українських старожитностей В.В. Тарновського в рубриці «В.И. Штернберг. Альбом, составленный из 18 отдельных рисунков карандашом» (без посторінкового опису) [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 4. – № 21].

Як рисунки Шевченка вперше прокоментовано та репродуковано 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 24. – № 246] Про альбом з рисунками В.І. Штернберга див. у т. 10 ПЗТ [Там само. – К., 1963. – Т. 10. – С. 76 – 77. – № 168-190].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 246 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 427 (примітки).

Додаткові зображення