Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет М.О. Луніна

Тарас Шевченко. Портрет М.О. Луніна

Т.Г.Шевченко. Портрет М.О. Луніна.
1838, [не раніше 3 квітня. С.-Петербург].
Брістольський папір, акварель. 24,6 × 19,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-295.

Праворуч унизу чорнилом авторські дата і підпис: 1838 // Т. Шевченко; унизу штамп: РМ та напис тушшю: 2347. На звороті посередині штамп: Інвентар Музею № 56 Інститут Тараса Шевченка Харків; праворуч унизу напис олівцем: 2347 та іншою рукою: 56.

Лунін Микола Олександрович (1789 – 1848) – шталмейстер імператорського двору, двоюрідний брат декабриста М.С. Луніна. Познайомити Шевченка з М.О. Луніним міг В.А. Жуковський або М.Ю. Вієльгорський, які також служили при дворі [Судак В. З розшуків про малярські твори: Заповіт декабриста // В сім’ї вольній, новій: Шевченківський збірник. – К., 1985. – Вип. 2. – С. 250 – 254].

До наукового обігу твір уведено 1911 р. О.Г. Сластьоном як портрет декабриста Луніна, так само репродуковано 1914 р. [Сластьон О. Шевченко у мистецтві // Малюнки Т. Шевченка / За артистичним доглядом проф. В.В. Мате. – СПб., 1911. – Вип. 1. – С. 7; репрод.: Малюнки Т. Шевченка. – СПб., 1914. – Вип. 2. – Табл. 2] Згадується з назвою «Портрет пана з родини Луніних» [Антонович Д. Т. Шевченко як маляр// Повне видання творів Тараса Шевченка. – Варшава; Львів, 1937. – Т. 12. – С. 73].

Особу портретованого та його службове становище встановив М.М. Новицький на підставі елементів придворного однострою та ордена Св. Анни І ступеня, яким М.О. Луніна нагороджено 3 квітня 1838 р. [Список кавалеров российских императорских и царских орденов всех наименований за 1843 г. – СПб., 1844. – Ч. 4. – С. 40]

Як «Портрет М.О. Луніна» вперше репродуковано 1954 р. [Шевченко-художник: Альбом вибраних творів. – К., 1954. – № 8]

Місця зберігання: збірка К.Є. Маковського; з 1904 – Державний Російський музей (Санкт-Петербург); з 1929 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко: Каталог. – Киев, 1964. – С. 5];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Ševčenko: Výstava o životĕ a díle. – [Прага, 1968]. – № 3/1];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 8];

1985. Київ. Музей історії Києва. Шевченко-портретист (без каталогу).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 14 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 367 – 368 (примітки).