Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет А. І. Лагоди

Тарас Шевченко. Портрет А. І. Лагоди

Т.Г.Шевченко. Портрет А. І. Лагоди. 1839. [С.-Петербург].
Папір, акварель. 25 × 19,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-787.

На звороті – начерк «Портрет А.І. Лагоди».

Праворуч унизу олівцем авторські дата і підпис: 1839 // Т. Шевченко.

Лагода Антон Іванович (1816 – 1876) – виходець з української дворянської родини, жив у Петербурзі, служив чиновником Комісії державного контролю. Був близьким до кола друзів Шевченка.

До наукового обігу твір уведено і репродуковано 1912 р. В.Л. Модзалевським, якому О.І. Шишкіна, онука портретованого, надіслала фотографію з оригіналу роботи Шевченка (портрет на той час був її власністю) [Модзалевский В.А. Малороссийский родословник. – Киев, 1912. – Т. 3. – Між с. 6-7].

Місця зберігання: власність А.І. Лагоди; з 1876 – О.А. Лагоди-Шишкіної; з 1881 – І.І. Шишкіна; з 1898 – О.І. Шишкіної; згодом – О.О. Коршунова; з 1935 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставка: 1985. Київ. Музей історії Києва. Шевченко-портретист (без каталогу).

Л.Д. Зінчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 17 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 369 (примітки).

Додаткові зображення