Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.07.1860 р. До В. Г. Шевченка

С.-Петербург 29 июля.

Посилаю тобі 1000 карбованців грошей. Якщо можна буде розділить плату за грунт на три срока – розділи, а як же ні – заплати разом за 10 десятин землі, а купчую кріпость зроби на своє ім'я. Про хату напишу тобі, як діждусь твого письма.

Друг і брат Ш.

Нехай мені Пріся напише, що вона прочитала в тих книжках, що я їй послав. Скажи Васі, що як буде вчиться, то я їй на ту весну намистечко привезу.

Йосип п'яний і дурний – вибач йому. А сестрам, як побачиш, од мене поклонися. У сестри Ярини спитай (як побачиш), чи оженила вона свого сердешного сина, чи ні.

На хату купи тілько соснового дерева, на двері і одвірки дубового або ясенового. Хата щоб була 10 аршин вперек і 20 вздовж.

Як найдеш сухого береста, то бери: здасться на що-небудь – хоч на лави.

Чом мені Пріся і Ганнуся нічого не напишуть? Вася – та ще, думаю, і читать не вміє?


Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. – № 6. – і 20).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 439.

Посилаю тобі 1000 карбованців грошей. – На придбання земельної ділянки на Чернечій горі біля Канева (див. лист до В. Г. Шевченка від 1 липня 1860 р. та примітку до нього). Купівля її так і не відбулася.

Нехай мені Пріся напише, що вона прочитала у тих книжках, що я їй послав. – Див. листи до В. Г. Шевченка від 10 вересня 1859 р. та 22 квітня 1860 р.

Йосип п’яний і дурний – вибач йому. – Всупереч порадам Шевченка не погоджуватися на звільнення з кріпаччини без землі й на зміну своєї попередньої відмови від безземельної волі, родичі Шевченка 10 липня 1860 р. прийняли пропозицію поміщика В. Е. Фліорковського, який офіційно сповістив про це комітет Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим у листі від 21 серпня 1860 р. [Киевская старина. – 1890. – № 2. – С. 335], але Шевченко дізнався про це раніше.

чи оженила вона свого сердешного сина, чи ні. – Йдеться про Лавріна Бойка, двадцятирічного сина Я. Г. Бойко.

Ганнуся – дочка В. Г. Шевченка.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 204 – 205 (текст), с. 505 (примітки).