Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.07.1860 р. До невідомої

С.-Петербург 1860 года, 28 июля. С.-Петербург.

Я как незванный, непрошенный гость постучался в ваши двери. А постучавши раз, другой, невольно стукнешь и в третий и, разумеется, в последний, если двери не растворились. Я ваш нежданный и не случайный гость. Я навязавшийся вам друг, брат и, наконец, отец – и, разумеется, советник.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 202), на якому невідомою рукою зроблено написи олівцем: «Не к Лукерье ли?» та «До Л. Полусмакової (?)».

Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № 1. – С. 22. Публікація П. І. Зайцева) як лист до Ликери Полусмакової.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 191, де заперечено припущення, ніби адресатом листа могла бути Л. Полусмакова.

Припущення, що лист звернений до Ликери Полусмакової, грунтувалося лише на даті листа – саме 28 липня 1860 р. Шевченко запропонував їй одружитися. Однак і зміст, і стиль листа, і той факт, що його написано російською мовою (відомо, що з Ликерою Шевченко розмовляв по-українському) – змушують відкинути це припущення. За браком докладніших даних адресат лишається не встановленим. Не відомо також, чи лист був надісланий адресатці.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 204 (текст), с. 504 – 505 (примітки).