Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сер. 02.1860 р. До В. Г. Шевченка

Сер. лютого 1860 р. С.-Петербург

Прочитай оце письмо та, поміркувавши гарненько, запечатай, та або сам одвези, або одішли, або під лаву кинь. Та ще нехай Харита, добре подумавши, скаже, чи піде вона за мене? Чи бачився ти з П. Ф. Семиренком?

Та напиши, чи той грунт у Трощинського над самим Дніпром? Бо як не над Дніпром, то мені його й за копу не треба! Ще: як скаже Харита, що піде за мене, то прийми ти ЇЇ в своїй хаті як рідну сестру. Нехай вона, сердешна, од наймів трохи одпочине. На харч і її одежу я тобі вишлю гроші. Попроси за мене і сестру мою, а твою жінку, щоб і вона її привітала. Тричі спасибі тобі за Васю. Як побачиш брата Йосипа, то скажи йому, нехай очунює та захожується мені хату ставить.

А об волі ще й досі не чуть нічого доброго. Напиши мені, чи є в Харити батько або мати? Чи крепачка вона, чи вільна? Коли крепачка, то чия? і яка плата за її волю?


Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. – № 6. – C. 11 – 12). Купюра в рядку: «А об волі й досі не чуть нічого…» відновлюється за публікацією в журналі «Правда» (1875. – № 23. – с. 929): «А об волі ще й досі не чуть нічого доброго».

Датується за змістом і місцем між листами від 1 та 18 лютого 1860 р.

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 434 – 435.

Прочитай оце письмо… – Лист Шевченка до Д. А. Трощинського нині не відомий. Про нього Шевченко перепитує в листі до В. Г. Шевченка від 18 лютого 1860 р.: «Чи получив ти “Кобзаря” і письмо Трощинському?»

чи той грунт у Трощинського над самим Дніпром? – В. Г. Шевченко повідомляв, що

«у пана Трощинського є грунт… над самим Дніпром, в лісі, тілько що нижче, на лівім березі – от ціла біда! Не так далеко видно, як з правого берега» [Листи до Тараса Шевченка. – С. 147].

Попроси… твою жінку… – О. А. Шевченко.

Тричі спасибі тобі за Васю. – За свідченням М. К. Чалого в примітці до цього листа, Вася – племінниця Шевченка, дочка його сестри Ярини, виховувалася в сім’ї В. Г. Шевченка (Основа. – 1862. – № 6. – с. 16).

Йосип – Й. Г. Шевченко.

Напиши мені, чи є в Харити батько або мати? Чи крепачка вона, чи вільна? – На це запитання В. Г. Шевченко відповів, що «Харита має батька й матір, кріпосна князя Лопухіна, на волю викупить її не можна, як тілько заміж треба вийти» [Основа. – 1862. – № 6. – С. 12].

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 194 – 195 (текст), с. 488 (примітки).