Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сер. 04.1860 р. До М. Я. Макарова

Сер. квітня 1860 р. С.-Петербург

Посылаю вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. Передайте его А[лександру] И[вановичу] с моим благоговейным поклоном.

Во имя Божее найдіть та пришліть мені оті прокляті «Русалки», а то вони, чортові дочки, мені спать не дають. Чи будете ви сьогодня в четвертому часу дома?

Т. Шевченко


Примітки

Подається за фотокопією (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 662) з автографа, що зберігається в Міжнародному інституті соціальної історії в Амстердамі (вклеєний до сімейного альбому О. І. Герцена). Датується орієнтовно – за попереднім листом до М. Я. Макарова від 12 квітня 1860 р., в якому також ідеться про малюнок «Русалки», та часом від’їзду М. Я. Макарова за кордон (у листі до Марка Вовчка від 29 січня 1860 р. він зазначав: «Выезжаю я отсюда между 15 и 20 апреля, скорее ранее, но никак не позже», а 6 травня 1860 р. сповіщав її, що він уже в Берліні [Листи до Марка Вовчка. – Т. 1. – с. 82, 90].

Вперше надруковано в журналі «Товариш» (1888. – № 1. – с. 109), публікація М. П. Драгоманова з його вступною заміткою:

«Листок Т. Шевченка

У А. А. Герцена, професора в Академії в Лозанні, сина звісного російського писателя Ал. Ів. Герцена (Іскандера) між цінними автографами, в альбомі, знаходиться невеличкий листочок Шевченка, котрий, очевидно, прийшов до А. І. Герцена разом з “Кобзарем” (вид. Симиренка, 1860 р.). Переписую цей листочок з дипломатичною буквальністю»

(далі йде повний текст листа Шевченка з помилковим прочитанням «рушики» замість «русалки»).

Текст, переписаний М. П. Драгомановим, був надісланий ним І. Я. Франкові й зберігся в його архіві (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 3, № 224, с. 37); нині його перенесено до фонду Т. Г. Шевченка.

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 443, як лист до невідомого і з помилковим прочитанням «рушики».

Посылаю вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. – Користуючись від’їздом М. Я. Макарова за кордон, Шевченко хотів передати через нього «Кобзар» 1860 р. О. І. Герцену, але не надписав його, щоб не привернути до М. Я. Макарова уваги жандармського контролю на кордоні. Однак намір М. Я. Макарова відвідати О. І. Герцена в Лондоні не здійснився і «Кобзар» (разом із листом Шевченка до М. Я. Макарова) був йому переданий, очевидно, через П. В. Анненкова [див.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859 – 1864. – М., 1986. – С. 111 – 112]. Доля його нині не відома.

Передайте его А[лександру] И[вановичу] с моим благоговейным поклоном. – російському письменнику, публіцисту, філософу Олександру Івановичу Герцену (1812 – 1870).

пришліть мені оті прокляті «Русалки»… – Див. лист до М. Я. Макарова від 12 квітня 1860 р. та примітку до нього.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 198 (текст), с. 494 – 495 (примітки).