Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

13 – 15.08.1857 р. До Я. Г. Кухаренка

Астрахань 15 августа. 1857.

Батьку отамане кошовий і друже мій єдиний!

Я свободен, я уже в Астрахані, вчора бачився з тим Єленєвим, на ім'я которого просив я тебе переслать мені письмо о «Москалевій криниці». Письма твого нема, і я тепер не знаю, що й думать. Бо вона вже давно тобі послана, ще 5 іюня. Може, тебе дома нема абощо? Думав я, їдучи в столицю, завернуть до вас на Січ, поціловать тебе, твою стару і твоїх діточок. Але не так воно робиться, як нам хочеться. Мені велено одправиться прямо в столицю. Лихий їх знає, для чого. І я тепер із Астрахані попростую на пароході аж до Нижнього Новгорода, а там через Москву в столицю. Але чи швидко я туда прибуду, святий знає. Я в Москві побачуся з старим Щепкіним (якщо він жив), і дуже добре зробив би ти, друже мій єдиний, якби через його хоч одну стрічечку [прислав?], напиши тілько, чи жив ти, чи здоров і чи получив мою «Москалеву криницю»? Мене вона турбує. А в столицю до мене пиши отак:

в С. Петербург.

Его высокоблагородию Михай[лу] Матвеевичу Лазаревскому.

В Большой Морской, в доме графа Уварова.

Не пишу тобі білше, бо нема чого і писать, та й пароход, спасибі йому, не дає. Завтра попливу вверх по матушке по Волге, а поки що цілую тебе, твою стару і твоїх діточок. Не забувай мене, друже мій єдиний.

Т. Шевченко

Чи получив ти моє поличіє?

15 августа. 1857.


Примітки

Подається за рукописною копією М. О. Дикарєва (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 77, № 127, арк. 26).

Дата написання уточнюється за записом у щоденнику Шевченка від 13 серпня 1857 р.: «После чая написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое».

Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. – № 10. – С. 10 – 11) за автографом.

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 412 – 413.

Відповідь Я. Г. Кухаренка від 21 лютого 1858 р. див.: Листи до Тараса Шевченка. – с. 113 – 114.

вчора бачився з тим Єленєвим… – X. М. Єленєвим, наглядачем госпіталю в м. Астрахані, адресу якого Шевченко повідомив Я. Г. Кухаренкові у листі від 5 червня 1857 р.

письмо о «Москалевій криниці». – Див. лист до Я. Г. Кухаренка від 5 червня 1857 р.

Письма твого нема… – Відповідь Я. Г. Кухаренка від 7 серпня 1857 р. на згаданий лист Шевченко одержав лише 10 лютого 1858 р. в Нижньому Новгороді (див. запис у щоденнику від 10 лютого 1858 р.).

Мені велено одправиться прямо в столицю. – Такого розпорядження не було: Шевченко послався на офіційний наказ, щоб не образити друга відмовою побувати в нього в Катеринодарі. Було побажання петербурзьких друзів, висловлене М. М. Лазаревським у листах до поета від 17 січня та 2 травня 1857 р., щоб Шевченко повертався одразу в Петербург, де на нього чекають зібрані гроші й буде змога якось влаштуватись [Листи до Тараса Шевченка. – с. 78, 81].

Чи получив ти моє поличіє? – В листі від 7 серпня 1857 р. Я. Кухаренко повідомив про одержання автопортрета Шевченка [Листи до Тараса Шевченка. – С. 84]. Відомий він з репродукції, оригінал не розшуканий.

В. Л. Смілянська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 137 (текст), с. 413 (примітки).