Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

25 [апреля]

Тарас Шевченко

В 10 часов утра пошел проститься с А.Н. Мокрицким, отъезжающим в Москву. По дороге зашел к М.И. Сухомлинову, да по дороге же зашел к барону Клодту, полюбовался монументом неудобозабываемому и прошел в Академию на выставку. В первой зале встретился с Жемчужниковым, а в последней – с Семеном. Из Академии поехали с Семеном на Петербургскую сторону искать дачу. Дачу нашли, оставили задаток и в 6 часов вечера приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н.И. Петрова, слушали бесконечные и бесплодные толки о эмансипации.


Примітки

Сухомлинов Микола Іванович (1828–1901) – російський історик літератури, професор російської словесності Петербурзького університету, з 1872 р. академік Петербурзької Академії наук. Родом із Харкова.

полюбовался монументом неудобозабываемому… – Йдеться про пам’ятник Миколі І, над яким працював тоді П.К. Клодт. Установлений 1859 р. на Ісаакіївській площі в Петербурзі.

встретился с Жемчужниковым… – З котрим із Жемчужникових, не відомо; ймовірно, з Олександром Михайловичем Жемчужниковим; кілька років він служив в Оренбурзі.

на Петербургскую сторону… – Найдавніша частина міста, що розкинулася на чотирьох островах: Заячому, Березовому, Аптекарському і Петровському.

Петров Микола Іванович (бл. 1825–1878) – чиновник поштового департаменту в Петербурзі. Здобув освіту в Чернігівській гімназії та Ніжинському ліцеї князя Безбородька, який закінчив 1844 р. Іноді займався літературною працею. Шевченко познайомився з ним ще у 1840-х роках.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)