Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

7 [апреля]

Тарас Шевченко

Было намерение съездить в Павловск к старику Бюрно. Но этому доброму намерению невинно поперечил художник Соколов, к которому я зашел по дороге, пробыл у него до 4-х часов и опоздал на железную дорогу. Непростительная рассеянность!

Вечером пошли с Михайлом до Семена и не застали его дома.


Примітки

Павловськ – місто за 26 км від Петербурга, відоме своїми архітектурними і садово-парковими ансамблями, у створенні яких брали участь А.Н. Вороніхін, К.І. Россі та інші видатні зодчі.

Соколов Іван Іванович (1823–1910) – російський художник, академік Петербурзької Академії мистецтв (з 1857 р.). Часто бував в Україні. Автор багатьох картин з життя українського села («Кобзар», «Проводи рекрутів», «Українське весілля», «Повернення з ярмарку» та ін.). У 1859 р. з його картини «Приятелі» Шевченко виконав офорт, який разом із офортом з картини Рембрандта «Притча про робітників на винограднику» подав до ради Академії мистецтв на здобуття звання академіка.

с Михайлом до Семена… – Тобто з М.М. Лазаревським до С.С Гулака-Артемовського.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)