Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

14 [апреля]

Тарас Шевченко

Семен познакомил меня с весьма приличным юношею, с В.П. Энгельгардтом. Многое и многое пошевелилось в душе моей при встрече с сыном моего бывшего помещика. Забвение прошедшему. Мир и любовь настоящему.

Вечером Грицько Галаган познакомил меня с черниговскими землячками, с Карташевскими. Не жеманные, милые, настоящие землячки.


Примітки

Енгельгардт Василь Павлович (1828–1915) – російський астроном, член-кореспондент Петербурзької Академії наук, син колишнього Шевченкового поміщика П.В. Енгельгардта; любитель і знавець музики, друг О.С. Даргомижського, В.В. Стасова та інших видатних діячів мистецтва. Значну роль відіграв він у пропаганді творів і збиранні творчої спадщини М.І. Глинки.

с черниговскими землячками, с Карташевскими. – Карташевська Варвара Яківна (1832–1902) – сестра чернігівського поміщика М.Я. Макарова; була одружена з сином сенатора В.Г. Карташевським, родичем сім’ї Аксакових. Її петербурзький дім часто відвідували російські й українські письменники. Тут служила покоївкою Ликера Полусмакова (1840–1917), з якою хотів одружитися Шевченко. Ракович Глафіра Олександрівна (1831–1899), тітка В.Я. Карташевської, також уродженка Чернігівської губернії, гостювала тоді в Петербурзі. Карташевські мешкали в міській садибі, що була розташована на місці сучасного будинку № 4 по Малій Московській вулиці.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)