Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

8 [апреля]

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Воспользовавшись хорошею погодою, пустился я пешком в Семеновский полк искать квартиру Олейникова. Квартиру нашел, а хозяина нет не нашел и прошел в Бассейную к Кокореву. И сего откупщика-литератора не нашел дома. По дороге зашел на Литейную к Василю Лазаревскому, отдохнул немного и пустился пешком же в Большую Подьяческую к Семену обедать. После обеда вышли на улицу и случайно зашли к бедному бесталанному генералу Корбе. Плачет, бедный, не о том, что из службы выгнали, а о том, что Станислава не дали. Бедный, несчастный человек!

Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил у него и людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни, и защитника Севастополя генерала Хрулева.

Последняя знаменитость мне показалась приборканою.


Примітки

Семеновский полк… – Район Петербурга від сучасної Звенигородської вулиці до Вітебського вокзалу, вздовж Загороднього проспекту; там розташовувалось містечко лейб-гвардії Семенівського полку.

искать квартиру Олейникова. – Тобто нижегородського приятеля М.С. Алейникова, який перебував у Петербурзі в справах пароплавного товариства «Меркурій» і наймав квартиру в цьому районі.

Корбе Іван Михайлович (1800–1868) – генерал-майор у відставці. Шевченко познайомився з Корбе в Петербурзі під час навчання в Академії мистецтв (не пізніше 1840 р.).

зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику… – Знайомство Шевченка з П.А. Круневичем у період заслання було заочним. Але поет не випадково називає його серед своїх «співвигнанців». На засланні в Шевченка було чимало спільних з П.А. Круневичем знайомих, за посередництвом яких вони могли знати один про одного.

графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни… – Авторство «солдатської севастопольської пісні» – колективної пісні севастопольців про бій 4 серпня 1855 р. – приписувалось одному Л.М. Толстому, учаснику тих подій. З піснею Шевченко був, очевидно, знайомий ще в Новопетровському укріпленні. Проте в цьому записі Шевченко помилився, прийнявши за Льва Миколайовича його брата, Миколу Миколайовича, офіцера і літератора. За щоденниковими записами Л.М. Толстого, з 18 березня до 9 квітня він перебував у Москві, звідки виїхав до Ясної Поляни. Через рік, 10 березня 1859 р., Шевченко і Л.М. Толстой зустрілись на урочистому обіді на честь актора О.Є. Мартинова.

Хрульов Степан Олександрович (1807–1870) – один з героїв оборони Севастополя 1854–1855 рр., генерал-лейтенант; у боях виявив відвагу; був поранений.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)