Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Суворов у Потьомкіна

Тарас Шевченко. Суворов у Потьомкіна

Т.Г.Шевченко. Суворов у Потьомкіна.
[1842, не пізніше серпня. С.-Петербург].
Подається за політипажем. 7 × 11 см.
Репродуковано на сторінці 132 книжки «Історія Суворова».

Праворуч унизу підпис Шевченка: Т.Ш.; ліворуч монограма граверів Андре, Беста і Лелуара: ABL.

Рисунок Шевченка, за яким виготовлено гравюру, датується орієнтовно літом 1842 р., не пізніше серпня, коли було здано до цензури рукопис випуску.

Ілюстрація до тексту на сторінці 132 книжки. Розгніваний Г.О. Потьомкін дорікає Суворову за значні втрати війська у битві під Очаковом, хоча полководець був тяжко поранений і військовим корпусом тоді не командував.

Видавець книжки В.С. Семененко-Крамаревський у листі до Шевченка влітку 1842 р. писав: «Портрет Репніна додаю […] Всі ці рисунки мають бути готові до 1 числа серпня неодмінно» [Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993. – С. 14]. Портрет князя Миколи Репніна, сподвижника О.В. Суворова в російсько-турецькій війні, був, напевно, надісланий з побажанням використати його в даному сюжеті.

Постать козака в шапці та з люлькою в руці на передньому плані близька до начерків козака на листі Шевченка до брата Микити від 2 березня 1840 р. Ю.О. Івакін висловлював припущення, що це мала бути ілюстрація до тексту: «Посол її (Катерини II. – Ред.) князь Репнін був самовладцем на сеймі 1766 року» [Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця. – К., 1986. – С. 185], проте цей текст увійшов до третього, а не до другого випуску книжки.

15 квітня 1843 р. в пресі було оголошено про розсилання передплатникам другого випуску «Історії Суворова» [Северная пчела. – 1843. – 15 апреля], де ілюстрацію репродуковано вперше.

Згадується з назвами: «Візит полководця до всевладного вельможі Потьомкіна» [Анісов В. Життя Суворова в ілюстраціях Т.Г. Шевченка // Радянська Україна. – 1950. – 18 травня]; «Поранений Суворов у Потьомкіна» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 1. – С. 23. – № 49].

В.О. Судак, Л.Д. Зінчук

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 130 – 131 (зображення), с. 403 – 404 (примітки).