Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сама собі в своїй господі. Рисунок

Тарас Шевченко. Сама собі в своїй…

Т.Г.Шевченко. Сама собі в своїй господі. Папір, сепія (26,5 × 35,8 см). [Санктпетербург]. [Не раніше 21.V] 1858. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 222.

Справа внизу дата і підпис автора: 1858 // Т. Шевченко.

На звороті зліва внизу чорнилом напис: Михайли Матвиивичу Лазаревскому Большая Морская Домъ Графа Уварова, що є адресою квартири М. Лазаревського, у якого проживав Шевченко, повернувшись із заслання.

Наявність адреси Лазаревського на звороті малюнка дає підставу вважати, що він виконаний після того, як Шевченко залишив квартиру Лазаревського, тобто не раніше 21.V 1858 р. Це і є підставою для уточнення дати.

Назва встановлена на підставі авторського підпису під однойменним офортом.

Ескіз до малюнка див. № 101.

В літературі відомий під назвами: «Сама собі господиня в хаті» [В. Г., Картины, рисунки и офорты Шевченка, «Киевская старина», К., 1888, кн. VI, стор. 83], «Блудниця» [«Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї», X., 1934, стор. 34], «Спящая женщина» [И. Айзеншток, Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченко, «Литературное наследство», М., 1935, № 19 – 20, стор. 461].

За списком Честахівського № 105.

Попередні місця збереження: власність Г. М. Честахівського, Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 30 (зображення), с. 20 – 21 (примітки).