Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет П. К. Клодта

Тарас Шевченко. Портрет П. К. Клодта

Т.Г.Шевченко. Портрет Петра Карловича Клодта. Папір, офорт 16,4 × 12,5 см; 16,7 × 12,9 см; (31,2 × 21,7 см). [Санктпетербург]. [І – II] 1861. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 680.

Праворуч внизу на портреті травленим штрихом дзеркально обернено дата і авторський підпис: 1861. Т. Шевченко. Під портретом вигравірувано: Баронъ Петръ Карловичъ Клодтъ.

Фотографія П. К. Клодта, з якої виконано офорт, зберігається в Державному Російському музеї, Ленінград (секція рукописів, ф. 69, № 22, арк. 2), репродукцію її вміщено у книзі С. Кондакова «Список русских художников к юбилейному справочнику императорской Академии художеств», стор. 257.

В Національному музеї Тараса Шевченка зберігається інший відтиск цього офорта (інв. № г – 880).

1911 р. один з естампів експонувався на виставці художніх творів Тараса Шевченка в Києві (Каталог, № 82), 1929 р. – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 27, № 1), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 485).

Попередні місця збереження описаного естампа: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 466, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

В. Я. Ткаченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 65 (зображення), с. 40 (примітки).