Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сама собі в своїй господі

Тарас Шевченко. Сама собі в своїй…

Т.Г.Шевченко. Сама собі в своїй господі. Папір, офорт, акватинта 18,5 × 25,5 см; 21,8 × 28 см; (31 × 43,7 см). [Санктпетербург]. [Не пізніше 11.ХІ] 1859. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 369.

На офорті зліва внизу вигравірувана дата і підпис автора: 1859 // Т. Шевченко.

В Національному музеї Тараса Шевченка зберігається ще один примірник офорта з авторським дарчим написом червоним олівцем: Федору Федоровичу Львову // на память Т. Шевченко // 1860 // 14 марта [інв. № г – 866].

Такі ж два примірники цього офорта зберігаються в фондах Державного літературного музею в Москві – один з власноручним написом Шевченка: Сама соби въ своїй господи (інв. № 10522/8); другий – з його ж написом олівцем: Сама собі въ своїй господи, під яким зроблено дарчий напис: Шановному Василеви Лазаревскому // на память Тарасъ Шевченко // 1859 року 11 Ноября (інв. № 4457).

Дату уточнено на підставі цього дарчого напису та листа Шевченка до В. М. Лазаревського від 11 листопада 1859 року: «Шлю вам дві «Блудниці», обидві недороблені».

Один примірник цього ж офорта, що зберігається в фондах графіки Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, має власноручний напис Шевченка червоним олівцем: Она въ домашнем быту (інв. № 11873).

В цьому ж музеї є два літографські відбитки з офортної дошки: один із збірки Ровінського (архів, № 35676), другий – із збірки Басніна (архів, № 17828).

Малюнок сепією та ескіз до цього офорта див. № 30, 101.

В літературі відомий під назвами: «Сама собі господиня в хаті» [В. Г[орленко], «Киевская старина», 1888, кн. VI, стор. 84], «Спящая женщина» [Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1177, № 22], «Сама собі господиня» [«Каталог шевченківської виставки в Москві», М., 1911, стор. 5, № 11], «Блудниця» [«Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї», X., 1934, стор. 33], «Дремлющая женщина» [О. Бескин, Т. Г. Шевченко как художник, «Искусство», М., 1939, № 2, стор. 49].

Попередні місця збереження описаного примірника: Російський музей, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Інститут Тараса Шевченка, Харків, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1911 р. один з примірників цього офорта експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 11), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 358).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 47 (зображення), с. 31 (примітки).

Додаткові зображення