Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет Т. З. Єпіфанова

Тарас Шевченко. Портрет Т. З. Єпіфанова

Т.Г.Шевченко. Портрет Тихона Зиновійовича Єпіфанова. Тонований папір, італійський та білий олівець (28,7 × 21,1 см ). [2.IX 1857]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 816.

Справа внизу олівцем напис: Т. Шевченко 57.

Даний портрет є одним з чотирьох портретів, які були виконані Шевченком на пароплаві під час подорожі з Астрахані до Нижнього Новгорода 1857 р. і зберігалися у О. О. Сапожникова.

В щоденнику Т. Г. Шевченка від 2 вересня 1857 р. є запис:

«А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями, свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностию моего дядю Шевченка – Грыня».

Цей запис, а також спільність прийомів виконання даного портрета з портретами К. Н. Козаченко, М. П. Комаровського і Є. О. Панченка є підставою для визначення портретованої особи та часу виконання портрета.

Як портрет Єпіфанова вперше опубліковано М. І. Мацапурою [«Неопубліковані малюнки Т. Г. Шевченка», газ. «Радянське мистецтво» від 17.III 1949 р., № 11].

Попередні місця збереження: власність родини О. О. Сапожникова, Г. Я. Куузіка, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 6 (зображення), с. 8 – 9 (примітки).