Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Архангельський собор у Нижньому Новгороді

Тарас Шевченко. Архангельський собор у…

Т.Г.Шевченко. Архангельський собор у Нижньому Новгороді. Тонований папір, сепія, білило (16,6 × 31,2 см). [Нижній Новгород]. [11 – 12.Х 1857]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 602.

Малюнок наклеєний Шевченком на аркуш більш твердого паперу.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: NN. Архангельській Соборъ.

На звороті аркуша, на якому наклеєно малюнок, внизу чорнилом рукою Шевченка напис: NN. Архангельскій Соборъ построенный въ XIV столетіи, зліва вгорі іншою рукою олівцем: Писано в Нижнемъ. 11 октября 1857. Въ Дневнике [12 окт.] сказано, что этот собор построен в 1227 году в княженіе Юрія Всеволодовича; внизу тією ж рукою над автографом Шевченка: подпись Шевченка.

Датовано на підставі запису Шевченка в щоденнику від 12 жовтня 1857 р.:

«Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое древнее, прекрасно сохранившееся здание в Нижнем Новгороде. Собор этот построен во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в 1227 году».

Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 371, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 20, № 73).

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 15 (зображення), с. 12 (примітки).