Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вознесенський собор в Переяславі (арк. 5)

Тарас Шевченко. Вознесенський собор в…

Т.Г.Шевченко. Вознесенський собор в Переяславі. Акварель.
[VIII—IX 1845]. Арк. 5 альбому 1845 р.

Зліва внизу чорнилом напис рукою Шевченка: вознесєнскій соборъ въ Переяслави (построенный Гетманомъ Мазепою. 17 в.).

На звороті справа внизу олівцем напис: Kathedralna Cerkiew w Perejasławie fundacyi Jana Mazepy.

Про цей собор є згадки у повісті «Близнецы»: «Это соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой, Иваном Мазепою, в 1690 году».

Датується часом перебування Шевченка в Переяславі 1845 р.

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 208 (зображення), с. 14 (примітки).

На рисунку подано вигляд з північного заходу. Зображено браму монастиря, каплицю, Вознесенський собор та дзвіницю.