Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет Ю. Г. Сребдольської

Тарас Шевченко. Портрет Ю. Г.…

Т.Г.Шевченко. Портрет Юлії Григорівни Сребдольської. Папір, олівець (25,8 × 19,7 см). [хут. Сороки]. [Січень] 1847. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 756.

Справа внизу чорнилом підпис і дата автора: Т. Шевченко. 1847.

На звороті напис олівцем: Сребдольська, Борзенский уезд, хутор Сороки, Чернигов. губ.

Під час перебування на Чернігівщині в січні 1847 р. Шевченко неодноразово бував у поміщиків Сребдольських на їх хуторі Сороки. Тут він виконав, за свідченням Білозерського, два портрети Ю. Г. Сребдольської, з них відомий лише один [див. «Киевская старина», 1882, т. X, стор. 70].

Попередні місця збереження: власність О. С. Лутохіної (уродженої Сребдольської), Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 152 (зображення), с. 58 – 59 (примітки).