Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кам’яний хрест св. Бориса

Тарас Шевченко. Кам’яний хрест св.…

Т.Г.Шевченко. Кам’яний хрест св. Бориса. Папір, акварель (17,5 × 26,2 см). [Переяслав]. [Серпень – вересень 1845]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 396.

Зліва внизу рукою Шевченка позначено: 4. Справа вгорі чорнилом – № 90.

На рисунку аквареллю відтворено вибитий на хресті напис:

ІС ХС НІКА сей кресть зде наместте семь убіенно святаго страстотерпца христова Бориса великого князя россійськаго, Водрузи григорий Бутовичъ протопопъ переяславській Споспешествовалъ во ономъ селивана кириловича Билого, головы стрелецкого, лета отъ сотворенія міра ЗРОА [7171] отъ Р. X. АХЗД [1664] мая В [2] дня.

Справа на вільному полі майже затертий напис, зроблений рукою Шевченка, а по ньому вгорі чорнилом і тією ж рукою напис, що знаходиться на звороті хреста:

а делалъ крестъ сей Харько безпальчі[й] Мельникъ с т[ова]рищемъ своимъ Марты[номъ].

Опис хреста і текст на ньому див. також в історико-археологічних записах Шевченка.

На звороті начерк «Жанрова сцена».

Датується часом перебування Шевченка на Полтавщині та на підставі листа А. О. Козачковського до О. Бодянського від 20.IX 1845 р., де є відомості, що Шевченко під час перебування у Переяславі «змалював церквы Соборну Покрову и Михайла и крест у каплыци».

В літературі зустрічається під назвою «Хрест кам’яний на Альті» [О.Новицький. Тарас Шевченко як маляр. – Львів – Москва, 1914, стор. 17] та з невірним визначенням техніки – сепія [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, Чернігів, 1900, стор. 171, № 150].

За списком Честахівського – за № 82 під назвою «Крест в память Бориса».

Попередні місця збереження: збірки Козачковського, Коховського, Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 150, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 4).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 125 (зображення), с. 49 (примітки).

Додаткові зображення