Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автопортрет 1845 р.

Тарас Шевченко. Автопортрет 1845 р.

Т.Г.Шевченко. Автопортрет. [с. Потоки]. [Кінець серпня 1845].
Папір, олівець (17 × 13.3 см).

На звороті рисунка, внизу, чорнилом напис: Портретъ Т. Шевченко сделанный имъ самимъ въ зеркало въ до 1845 года въ с. Потокахъ Кіев. губ. и подаренный своей куме Н. В. Тарновской.

Потоки – село Канівського пов., Київської губ. (нині – Потік, Миронівського р-ну, Київської обл.), де Шевченко бував у В. В. Тарновського (див. «Киевская старина», К., 1897, февраль, докум., стор. 31 – 32). Тут 28 серпня він з Н. В. Тарновською хрестив дитину у місцевого диякона (див. «Метрическая книга, данная из Киевской Духовной Консистории Богуславского Духовного правления в Преображенскую церковь с. Потоки для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1845 год», яка зберігається в Центральному історичному архіві УРСР, № 4061).

В цей же час Шевченко змалював і «Комору в Потоках».

М. М. Калаушин («Т. Г. Шевченко в портретах и иллюстрациях», стор. 52) невірно датує автопортрет 1843 р.

Попередні місця збереження: власність Н. В. Тарновської, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 190, Чернігівський обласний історичний музей, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

Київський державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, інв. № г – 848.

1929 р. експоновано на виставці творів Т. Г. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 22);

1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 149).

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 124 (зображення), с. 48 (примітки).