Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет Й. Ф. Рудзинського

Тарас Шевченко. Портрет Й. Ф.…

Т.Г.Шевченко. Портрет Йосипа Федоровича Рудзинського. Полотно, олія (45 × 35,5 см). [Кролевець]. [Квітень – травень] 1845. Національний художній музей України, інв. № 862.

Зліва внизу червоною фарбою дата і підпис автора: 1845 Т. Шевченко.

1929 р. придбаний Всеукраїнським історичним музеєм у Києві від контори Держторгу під невірною назвою «Портрет лікаря Рудзинського».

Портретована особа – ротмістр Йосип Федорович Рудзинський, син кролевецького повітового лікаря Ф. П. Рудзинського. За участь у турецькій війні 1828 – 1829 рр. був нагороджений медаллю та за кампанію 1830 – 1831 рр. – польським «знаком отличия за военное достоинство V степени», зображеними на грудях портретованого. З 1843 р. до 6. VI 1845 р. був у відставці і жив, очевидно, у свого батька в Кролевці. В цей час і міг бути намальований його портрет Шевченком, бо з 6.VI 1845 р. Й. Ф. Рудзинський вже працював у м. Орші окружним начальником державного майна [Г. А. Милорадович, Родословная книга Черниговского дворянства, т. І, ч. І і II, Санкт-Петербург, 1901, стор. 478; т. II, ч. III, стор. 285; Центральний державний історичний архів, Ленінград, ф. 1343, оп. 28, № 3132, арк. 57; № 3133, стор. 4 – 6].

Попередні місця збереження: Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1954 р. експоновано на виставці образотворчого мистецтва Української РСР, присвяченій 300-річчю возз'єднання України з Росією (Каталог, стор. 17).

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 112 (зображення), с. 44 (примітки).