Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Смерть Богдана Хмельницького (2)

Тарас Шевченко. Смерть Богдана…

Т.Г.Шевченко. Смерть Богдана Хмельницького. Ескіз. Папір, олівець (25,6 × 33,7 см). [СПб.]. [1842—1843]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г — 433.

Зліва внизу чорнилом напис рукою Честахівського: «Смерть Хмельницького», справа вгорі: № 77.

Вгорі з-під штриховки проглядає постать, за змістом не пов’язана з даним малюнком. Справа на полях начерки двох персонажів з цього ж ескіза.

Рисунок датується однаково з двома ескізами 1842—1843 рр. на цю ж тему.

Перший відомий нам малюнок «Смерть Богдана Хмельницького» виконано в 1836 — 1837 рр.

За списком Честахівського — № 68 під назвою «Смерть Зіновія Богдана Хмельницького».

Попередні місця збереження: збірки Козачковського, Коховського, Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові — № 193, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1929 р. ескіз експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 17, № 16).

На звороті – повторення центральної частини цієї ж композиції.

І. М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 278 (зображення), с. 32 (примітки).

Додаткові зображення