Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Натурник на червоній тканині

Тарас Шевченко. Натурник на червоній…

Т.Г.Шевченко. Натурник на червоній тканині.
[1841, не пізніше 28 листопада. С.-Петербург]. Картон, олія. 57 × 70,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № ж-59.

Ліворуч унизу червоною фарбою підпис: Шевченко; нижче коричневою фарбою позначено: 99 та на паперовій наклейці: АХ № І опись Ш.

У документі Академії мистецтв про екзамен, що відбувся 28 листопада 1841 р., зазначено: «За живопись с натуры 3 – Шевченко» [Гинзбург И. В. Т.Г.Шевченко в классах Академии художеств // Вопросы художественного образования. – Л., 1975. – Вып. 13. – С. 95 – 96]. Про отримання на екзамені третього номера за етюд олійними фарбами Шевченко згадує у повісті «Художник». Етюд виконано з натурника Тараса Малишева (його зображення – на рисунку М.І. Скотті) [Дневник художника А.Н. Мокрицкого. – М., 1975. – Табл. 29] орієнтовно у жовтні – листопаді 1841 р.

У статті Р. Подберезького про виставку 1841 р., влаштовану до річних зборів Академії мистецтв, що відбулися 28 вересня, згадується твір Шевченка «Гермафродит» [Tygodnik Petersburgski. – 1842. – N 36. – С. 197 – 199] (див. коментар № 237). В.Г. Щурат ототожнює його з даним етюдом [Щурат В. З життя і творчості Тараса Шевченка. – Львів, 1914. – С. 8 – 9]. О.П. Новицький у виданій 1914 р. праці «Тарас Шевченко як маляр» [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – С. 83] заперечує це твердження й у реєстрі творів (С. 76, № 569) вміщує етюд з назвою «Натурник голий сидить на червоній тканині».

Вперше репродуковано з назвою «Голий натурник» [Малюнки Т.Шевченка / За артистичним доглядом проф. В.В. Мате. – СПб., 1911. – Вип. 1. – Табл. 4].

Збереглись олівцеві зарисовки цієї натурної постави в інших ракурсах (див. додаткові зображення). За постановою Ради Академії мистецтв від 9 березня 1910 р., як зазначено в інвентарній книзі академічного музею, етюд було придбано Академією [Гінзбург І.В. Шевченко і Брюлловська школа // Збірник праць дев’ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 171].

Місця зберігання: музей Академії мистецтв; з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1911. С.-Петербург. Шевченківська виставка в Академії мистецтв [Речь. – 1911. – 23 февраля; Рада. – 1911. – 3 березня];

1961. Київ. Виставка творів з фондів Державного музею Т.Г. Шевченка (Київ) (без каталогу);

1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко: Каталог. – Киев, 1964. – С. 6];

1976. Київ. До 100-річчя з дня смерті І.М. Сошенка (без каталогу).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 84 – 85 (зображення), с. 384 – 385 (примітки).

Додаткові зображення