Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хлопчик із собакою в лісі

Тарас Шевченко. Хлопчик із собакою в…

Т.Г.Шевченко. Хлопчик із собакою в лісі.
[1840, не пізніше вересня. С.-Петербург]. Папір, сепія. 23,1 × 18,3 см.
Державна Третьяковська галерея (Москва), № г-11771.

Унизу чорнилом напис: Незаконч.[енная] акварель художн.[ика] Шевченка.

На звороті чорнилом авторський напис: На память Козлову отъ Шевченка.

Сюжет малюнка можна пов’язати із незнайденою картиною Шевченка «Сирітка-хлопчик ділиться милостинею із собакою під тином» (див. коментар № 228), за яку художника 27 вересня 1840 р. було нагороджено Академією срібною медаллю другого ступеня [Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982. – С. 27. – № 59, 60].

Невеличкий ескіз Шевченка з аналогічною композицією міститься на аркуші з ескізом В.І. Штернберга «Український шинок».

Датується 1840 р. з огляду на змістовий зв’язок сепії та картини «Сирітка-хлопчик ділиться милостинею із собакою під тином», а також на взаємини у цей період Шевченка з О.О. Козловим, якому було подаровано малюнок і який зобразив Шевченка в одному з рисунків, датованому 1840 р. [Жур П. Шевченківський Петербург. – К., 1972. – С. 98 – 99]

Вперше згадано і репродуковано 1935 р. з назвою «Спящий мальчик» [Айзеншток И. Судьба литературного наследства Т.Ґ. Шевченко // Литературное наследство. – М., 1935. – № 19/21. – С. 459 – 483].

Місця зберігання: власність О.О. Козлова; згодом – І.С. Остроухова; з 1930 – Державна Третьяковська галерея (Москва).

Виставка: 1939. Київ. Ювілейна Шевченківська виставка [Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник. – К., 1941. – С. 24. – № 114].

Н.А. Оробченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 24 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 373 (примітки).

Додаткові зображення