Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кінь. Начерк

Тарас Шевченко. Кінь. Начерк

Т.Г.Шевченко. Кінь. Начерк. [1838, не пізніше 25 грудня. С.-Петербург].
Папір, олівець. 23,3 × 34 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-902.

На звороті – «Козацький бенкет».

Унизу аркуша написи: 3 руб., 595; uni gus [нрзб.] та позначки: 50 – 38; угорі колонкою: 18581 / 18571 / 1853. Начерки і написи виявлено під час реставрації 1955 р. внаслідок відокремлення аркуша від монтувального паперу, на якому були написи: ліворуч угорі олівцем: № 32; унизу: Ks. wst. 4821.

На аркуші, крім начерку коня, на підклеєній по вертикалі смужці паперу невеличкий начерк чоловічого профілю (нагадує крайнього праворуч персонажа з рисунка «Козацький бенкет»). Обидва начерки частково відрізані по верхньому і боковому краях аркуша. Це вказує на те, що вони виконувалися раніше від датованого Шевченком 25 грудня 1838 р. рисунка, що на лицьовому боці аркуша.

Вперше згадано і описано 1956 р. [Чумак К., Косян В. Відродження творінь // Мистецтво. – 1956. – № 2. – С. 40]

Вперше репродуковано 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 21. – № 236]

Місця зберігання: власність К. Свідзінського; з 1855 – Ю.-Б. Залеського; з 1836 – Дениса Залеського; з 1930 – у збірці братів Оссолінських у Львові; з 1929 – Львівська філія бібліотеки АН УРСР; з 1940 – Центральний музей Т.Г. Шевченка (Київ); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 236 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 423 (примітки).