Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Подраж[аніє]. Ісаія глава XXXV

Тарас Шевченко

Радуйся, ниво неполитая!

Радуйся, земле, не повитая

Квітчастим злаком! Процвіти

Рожевим крином процвіти

Зеленим крином процвіти

Рожевим крином процвіти

Рожевим крином процвіти!

І процвітеш, позеленієш,

Мов Іорданові святиє

Луги зелені, берега!

І честь Кармілову і славу

Ліванову, а не лукаву

І честь Кармілова і слава

Ліванова, а не лукава

Тебе укриє дорогим

Тебе покриє дорогим

Тебе укриє дорогим

Золототканим, хитрошитим,

Добром заробленим підбитим

Добром та волею підбитим

Святим омофором своїм.

І люде темнії, незрячі,

Дива Господнії побачать.

Одпочинуть невольничі

І спочинуть невольничі

Утомлені руки,

І коліна одпочинуть,

Кайданами куті!

Радуйтеся, дрібнодухі

Радуйтеся, вбогодухі,

Не лякайтесь дива, –

Се Бог судить, визволяє

Долготерпеливих

Вас, убогих. І воздає

Злодіям за злая!

Тойді, як, Господи, святая

На землю правда прилетить

Хоч на годиночку спочить,

Тоді кривий, мов сарна тая,

Із гаю полем застрибає

Незрячі прозрять, а кривії,

Мов сарна з гаю, помайнують

Німим отверзуться уста;

Прорветься слово, мов вода

Було почато: Ненапоєнную

І дебрь-пустиня неполита,

Зцілющою водою вмита,

Прокинеться; і потечуть

Великі ріки, а озера

Веселі ріки, а озера

Кругом лозами поростуть

Кругом гаями поростуть

Веселим птаством оживуть.

Оживуть степи, озера,

Широкі, святії

Та великі простеляться

І не верствовії,

А вольнії, широкії

Скрізь шляхи святії

Простеляться, і не найдуть

Царі того шляху

Простеляться, і не найдуть

Тих шляхів владики

Простеляться, і не найдуть

Шляхів тих владики

А раби тими шляхами

Без ґвалту і крику

Зійдуться собі докупи

Позіходяться докупи

Раді та веселі.

І пустиню опанують

А пустиню опанують

І пустиню опанують

Веселії села.

25 марта 1859


Примітки

Джерело тексту:

– фрагменти первісного тексту, опубліковані в кн.: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К., 1907. – С. 324–325, за чорновим автографом на офорті Шевченка з картини І. І. Соколова «Приятелі», нині не відомим.

У нашому веб-перевиданні ми об’єднуємо рядки цього первісного тексту з канонічним, утворюючи свого роду реконструкцію суцільного первісного тексту.