Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.05.1859 р. До Д. О. Хрущова

С.-Петербург 24 мая.

Во имя Божие подождите меня в Москве до 28 мая. Если не можете, то с получением сего уведомьте.

Искренний ваш Т. Шевченко


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 244).

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – С. 170, як лист до невідомої особи, хоча в коментарях висловлювалося припущення, що йдеться про Д. О. Хрущова (Там само. – С. 831). Адресат і рік написання записки встановлюються за її змістом: збираючись в Україну, Шевченко домовився про спільний виїзд з Д. О. Хрущовим. Довге зволікання з офіційним дозволом змусило його просити свого супутника зачекати в Москві, якщо не вдасться разом виїхати з Петербурга. Одержавши дозвіл 25 травня, Шевченко наступного ж дня поїздом виїхав з Петербурга до Москви, де перебував один день, разом із Д. О. Хрущовим та Д. О. Криловим (який їхав з ними тільки до Тули) вони вирушили в Україну [Жур П. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. – К., 1970. – с. 28 – 35] і 6 червня 1959 р. прибули до маєтку Д. О. Хрущова в с. Лихвині (тепер Лебединського району Сумської області).

Хрущов Дмитро Олександрович (1825 – ?) – поміщик, член Харківського губернського комітету по підготовці селянської реформи. Прибув до Петербурга в першій половині квітня 1859 р., щоб представити проект харківського дворянства до Головного комітету. Шевченка з ним міг познайомити його давній приятель І. Л. Дзюбин, який разом з Д. О. Хрущовим учився в Харківському університеті.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 182 (текст), с. 468 – 469 (примітки).