Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

13 [января]

Тарас Шевченко

Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающу[ю] смерть Людовика XVI, а я сегодня, за это назидательное изображение, изобразил его собственную персону и довольно удачно. Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Весловского и, возвратясь домой, нашел у себя на столе письмо Сергея Тимофеевича Аксакова. Самое любезное, самое сердечное письмо. В заключение любезностей он пишет, что «Матрос» мой, наконец, пошел в ход, он передал его Каткову, редактору «Русского вестника». В ожидании будущих благ принимаюсь переписывать вторую часть «Матроса».


Примітки

изобразил его собственную персону… – Портрет О.Є. Бабкіна невідомий.

Весловський Володимир Павлович – молодий нижегородський чиновник, член Нижегородської губернської археографічної комісії. Належав до відомої в Нижньому Новгороді родини, близької до літературно-музичних кіл (письменника П.І. Мельникова-Печерського, історика музики О.Д. Улибишева та ін.).

нашел у себя на столе письмо… Аксакова. – Лист С.Т. Аксакова не зберігся. Згадується в листі Шевченка до М.С. Щепкіна від 17 січня 1858 р. Шевченко відповів С.Т. Аксакову 16 лютого 1858 р.

Катков Михайло Никифорович (1818–1887) – російський публіцист, видавець журналу «Русский вестник». На початку журналістської діяльності належав до гуртка М.В. Станкевича, підтримував зв’язки з О.І. Герценом і його соратниками, наприкінці 1840-х років порвав з ними. Після спалаху польського повстання 1863 р. «Русский вестник» – орган крайнього шовіністичного спрямування. У журналі «Русский вестник» повість «Матрос» («Прогулка с удовольствием и не без морали») надрукована не була.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)