Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Від перекладчика

Іван Мандюк

Цією книжкою хочу подати українському громадянству переклад студії про Шевченка д-ра Альфреда Єнсена, славного шведського ученого і великого приятеля України. Не перший це раз, що чужинець взяв ця писати про найбільшого поета чужого йому народа і ліпше представив діяльність цього поета, як його власні учені земляки, Згадаю лиш один примір (а є їх більше). Найліпшу монографію про Шекспіра написав не англійський учений, але данець Юрій Брандес.

Щось подібного є і з монографію д-ра Альфреда Єнсена про Шевченка. Сам Єнсен не є властиво для нас так чужим. В області української історії заслужився він своїми дослідами про гетьмана Івана Мазепу і похід Карла XII. та бій під Полтавою. В області історії української літератури написав він розвідку про «Енеїду» Котляревського [. – Привіт Іванові Франкові в сорокаліття його письменської праці 1874 – 1914. Львів 1916], а 1916 видав він монографію про Шевченка [Taras Schewtschenko, ein ukrainisches Dichterleben. Literarische Studie von Dr. Alfred Jensen. Wien 1916]. Не український учений дав нам перший повний образ діяльності Шевченка, але швед Єнсен.

Не хочу тут вдаватись в оцінку цієї монографії, але наведу тут оцінку славнозвісного вченого-славіста д-ра Ватрослава Ягіча:

«Дуже добре обізнаний з многими слов’янськими літературами шведський історик літератури і поет д-р Альфред Єнсен, директор основаної в Стокгольмі, нині вже дуже багатої бібліотеки інституту Нобеля, при численних своїх творах, в яких оброблені поодинокі визначні поети і письменники слов’янських літератур чи то в шведській чи в німецькій мові, присвятив саме тепер прегарну розвідку українському поетові Тарасові Шевченкові (1814 – 1861).

Він назвав свою студію «життя поета», але вона обіймає в двох частях не лише життя поета, але також історичне представлення головного предмету його поезій, України і всесторонній аналіз його поетичних творів. Книжка написана незвичайно займаючо, повна ентузіазму і подиву для поета, якого автор як досвідчений знавець літератури не лише замкнув у своїм серці, але зумів також зробити його симпатичним для читача цієї студії» [«Neue Freie Presse» 1917 № 18-33 v. 27. jänner].

Думаю, що із цим осудом згодиться кожний, хто прочитає цю студію. Впрочім сам Єнсен є свідомий вартості своєї книжки, бо в письмі до підписаного він пише, що сподівається, «що для Ваших земляків буде вона літературним доробком».

В першій мірі уважаю цю книжку незвичайно корисною для учеників і учениць вищих класів середних шкіл, для студентів університету, а в дальшій мірі для нашої інтелігенції взагалі, яка до тепер не мала джерела, звідки могла б собі виробити образ діяльності нашого найбільшого поета.

Вп. проф. Павлові Волянському складаю щиру подяку за прочитання рукопису і за ласкаву поміч при коректі.

Перемишль, 1920.

Д-р Іван Мандюк.


Примітки

Подається за виданням: Д-р Альфред Єнсен Тарас Шевченко. – Перемишль: 1921 р., с. 3 – 4.