Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

П.О. Румянцев

Тарас Шевченко. Портрет П.О. Румянцева

Т.Г.Шевченко. Портрет П.О. Румянцева. Гравюра (11,5 × 9,8 см) вміщена між сторінками 116 – 117 книжки М.О. Полевого «Російські полководці».

Румянцев (Румянцев-Задунайський) Петро Олександрович (1725 – 1796) – граф, російський полководець, генерал-фельдмаршал.

Д.О. Ровинський, досліджуючи іконографію П.О. Румянцева, відзначає, що найподібнішим його портретом вважається виконаний Д.Г. Левицьким і вигравіруваний Джемсом Валькером [Ровинский Д.A. Подробный словарь русских гравированных портретов. – СПб., 1889. – Т. 2. – С. 1610]. Розглядаючи портрети П.О. Румянцева, гравіровані за типом Левицького – Валькера, дослідник наводить і опис портрета, вміщеного у книжці М.О. Полевого, не вказуючи прізвища його автора і гравера [Там само. – С. 1614].

Шевченко міг також користуватися і копією з оригіналу Д.Г. Левицького, оскільки на копії портретований зображений у мундирі, без лат, як і на малюнку Шевченка, а на оригіналі – в латах. Копія з оригіналу Левицького знаходиться у Військово-історичному музеї О.В. Суворова у Санкт-Петербурзі, куди надійшла з Палацового фонду 1940 р. [Паламарчук Г.П. Портрети, намальовані відомим художником// Образотворче мистецтво. – 1981. – № 2. – С. 20]

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 186 – 187 (зображення), с. 418 – 419 (примітки).