Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

План хати (4)

Тарас Шевченко. План хати (4)

Т.Г.Шевченко. План хати. Архітектурний проект. Папір, туш, акварель (25,3 × 34,2 см). [Санктпетербург]. [Не раніше 18.II 1860]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 868.

Назви приміщень і частин світу зроблені Шевченком.

Зліва внизу чорнилом напис:

Отъ по сіому планові батько кобзарь Тарасъ Григоріевичь Шевченко хотівь збудовать собі хатку надь Дніпромь – на Чернечій горі коло города Каніва Кіевской губерніи, въ 1861-мъ году, на тимъ самімь місті де теперь jого могила. – Грицько Миколаевичь Честаховський.

До цього плану є два фасади – № 49, 50.

Попередні місця збереження: власність Г. М. Честахівського, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 45, Чернігівський обласний історичний музей, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 116 (зображення), с. 57 – 58 (примітки).