Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Група казахів (арк. 9 зв.)

Тарас Шевченко. Група казахів (арк. 9…

Т.Г.Шевченко. Група казахів та учасників експедиції на березі Аральського моря. Начерк. Олівець. [VI 1848 – IX 1849]. Зворот арк. 9 альбому 1846 – 1850 рр. № 109

Датується часом плавання Аральської експедиції.

Можливо, що на ньому зображено нараду О. Бутакова з аксакалами (старшинами), про яку в листі до батьків від 4 січня 1849 р. Бутаков писав:

«Некоторые киргизы, боясь угроз хана, перекочевывают в хивинские владения, но другие, поумнее, не верят хану и надеются на защиту русских. Когда прокламации эти дошли до сведения поселившихся около моей фортеции киргизов, ак-сакалы (белобородые, или старшины) пришли ко мне в испуге на совещание. Я усадил их и сказал им следующую притчу (переделанную из басни Крылова): пришла раз мышка к медведю в гости…» [Центральний державний архів Військово-морського флоту СРСР, Ленінград, ф. 4, спр. 82, арк. 78].

Справа обернено до цієї жанрової сцени закреслений начерк сидячої постаті казаха.

В. Я. Ткаченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 123 (зображення), с. 44 (примітки).

Додаткові зображення