Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вершник та інші начерки (арк. 3)

Тарас Шевченко. Вершник та інші начерки

Т.Г.Шевченко. Вершник. Етюд до картини «Катерина». Ілюстрації до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Начерки. [1842. С.-Петербург]. Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см. Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «Бур’яни». Етюди.

Рисунки виконані на аркуші 3 Альбому 1840 – 1844 рр. Праворуч угорі чорним олівцем позначено: 3 (номер аркуша); внизу напис: 4 (номер альбомної сторінки).

На аркуші ліворуч – етюд вершника до картини «Катерина». Праворуч – профіль Суворова (?) та постать чоловіка з ілюстрації «Смерть Потьомкіна» до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». У правому верхньому куті – начерк жіночої постаті.

Датується за часом праці над картиною «Катерина» та ілюстраціями до «Історії Суворова».

Вперше згадано В.П. Горленком у 1886 р. з назвою «Солдат верхи» [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 404].

Вперше прокоментовано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Комонник, селянин та інші» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 4. – № 4. – Табл. 144].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 – надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.М. Яцюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 296 – 297 (зображення), с. 446 (примітки).